İslamda ve Osmanlı’da Hac Yolları

Pazar, 28 Kasım 2021 20:30

Hemen her medeniyetin kendisine göre bir kutsalı var.. Kutsalın izinin bulunduğu mekan ya da yapılarda tanrısallığın tecelli edeceğine inanıldığından bu gibi mekan ya da yapılara yakın olmak veya belli zamanlarda ziyaret etmek hem inancın bir gereği olarak görülmüş hem de tanrısal enerjinin/inayet ya da lütuftan yararlanmaya yardımcı olacağına inanılmıştır.

Tarih boyunca her dinin mensupları kutsal saydıkları yapı ya da merkezleri ziyaret etmek için “inanç seyahatleri”ne çıkmışlar, bu uğurda maddi – manevi zorluklara göğüs germişlerdir. Şüphesiz Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslümanlar da İslam’ın kutsal topraklarına bu tür yolculuklara çıkmışlardır. Bu konferansımızda, Osmanlı’da İstanbul merkezli hac yolculukları temel başlıklarıyla ele alınacak; bu uzun ve meşakkatli yolculuğun detaylarına değinilecektir.

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep