Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal ve Kültürel Yaşantı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 20:00

Bu seminer, ''Erken Cumhuriyet Dönemi: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve d Grubu'' seminerinin bir tamamlayıcısı gibi düşünülmelidir – temel amacı, sanatsal gelişmelerin arka planında, Cumhuriyet devrimleriyle değişen toplumsal ve kültürel yaşantının bir haritasını çıkartmak ve özellikle Beyoğlu merkezli yeni, asri bir yaşantının izlerini sürebilmektir. Bu çerçevede, bu seminer yüksek kültürün haricinde, dönemin popüler kültürel tüketim alışkanlıklarını da incelemeyi hedefler.

 

Detaylı bilgi için: MAGNET