3.dalga / artist run space

3. dalga manifestosu 3. dalga bağımsız ve alternatif bir sanat insiyatifidir 3. dalga sanat projesi, çağdaş sanat ve kültürün üretim, söylem ve sunumu için çalışan kar amacı gütmeyen, kurumsal sponsörlüğe dayanmadan kurulmuş olan, bağımsız ve alternatif bir sanat inisiyatifidir. Çağdaş sanatın herkes tarafından erişilebilir olmasına katkı sağlayarak, yaşamla buluşmasına ve farklı disiplinlerdeki sanatçılarla birlikte deneyimlenmesine aracılık etmeyi öngörmektedir. Amaç, her çeşit olumsuzluğun, karamsarlığın, tıkanıklığın hâkim olduğu günümüzde, özgürce gelişebilmek için yeni hedefler koymak ve en önemlisi sanata olan duyarlılığın arttırılması adına girişimlerde bulunmaktır. 3. dalga inisiyatifi; araştırma, üretme, sergileme, yayma, iletişim sağlama ve paylaşma odaklı bağımsız bir platform olarak 05.0.2016’da Gülderen Depas, Aygün Erkem, Sema Sakarya ve Nurten Yıldırım tarafından başlatılmıştır. 3. dalga inisiyatifi özgür ve yaratıcı bir mekân sunarak etkinlikler ve buluşmalar düzenler İzmir’in merkezinde bulunan mekanı ile disiplinlerarası işbirlikleri destekleyen, kişisel üretimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel temaları da içeren çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık bir buluşma noktası olmayı hedeflemektedir. Performans, video ve film gösterimleri, entelasyon, sergi, sanatçı konuşmaları ve söyleşiler düzenleyerek sanatçıya ve sanata katkı sağlamanın önünü açar. Sanatçı, küratör, eleştirmen, yazar, sanat tarihçisi, düşünür, aktivist ve sivil toplum gönüllülerinin düşünce ve önerilerinin tartışılacağı, okuma grupları ve paneller organize eder. Hedef eleştirel bir ortam içinde sanat kuramlarının, güncel sanat pratiklerinin ve politikalarının tartışıldığı bir platform yaratmaktır. 3. dalga bir galeri değildir. 3. dalga bir atölyedir. İnteraktif, katılımcı projeleri, atölyeleri, deneysel işler ve sergileri, yani yıkıcı/yaratıcı her girişimi sonuna kadar destekler. Yetenekli, farklı, yaratıcı ve dinamik sanatçılara, yaş sınırı olmaksızın destek olmak amacıyla sergiler düzenler. Kendi bağımsız sanat mekânında 3. Dalga üyelerinin ve bu imkanı bulamayan diğer sanatçıların üretimlerini, satış endişesi olmaksızın, eleştirel, paylaşımcı ve özgür bir yapı içinde, sergilemek, yaymak ve tartışmak amacındadır. Katı, tutucu, rekabetçi olmadan ana akıma karşı, özgürce hayal edilen deneylere, alt metni sağlam sanat üretimlerine mekan sağlar ve destek olur. Bilgilerin paylaştıkça zenginleşeceğine inanarak sanatçıların tartışabileceği bir platform olmak için çalışır. 3. dalga inisiyatifi uluslararası düzeyde sanatsal işbirliğini önemser Yurtiçi ve yurtdışı sanatçı katılımları ile uluslararası düzeyde workshoplar düzenlemeyi planlar ve organize eder. Bunun için de uluslararası çalışmalar yaparak, diğer inisiyatiflerle işbirliğine girer. 3. dalga tüm bu hedeflerini gerçekleştirebilmek için sanatla yola çıkar Hayal gücümüzü ve duygularımızı tetikleyerek harekete geçiren en kuvvetli itici gücün sanat olduğunun bilincinde olarak yaratıcılığı teşvik eder. Barışçı ve ilerici sanatçı olmanın bilincinde ve sorumluluğunda, gündemi takip ederek, her türlü eleştirel yaklaşım ve farklı görüşlerle birbirinden beslenen bir ortam yaratıp, birlikte ama aynı zamanda da bireysel hareket etmeyi önemser. Bağımsız, hiçbir güç alanına ve çıkar ilişkilerine girmeden ütopik, öncü, zamanının sorunlarını yakından izleyip kavrayan bir yönelimi ortaya koyar.