Açık İnovasyon Derneği

Açık İnovasyon Derneği açık inovasyon kavramının savunuculuğunu yapmak ve açık inovasyon felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi, yayınlar yapmayı araştırmalar yapmayı, bunları yayınlamayı, iyi örneklerle ilgili olarak sürekli yayınları takip etmeyi, bunları sektörel raporlarla tüm ilgi gruplarına dağıtmayı, farklı dillerde yayınlanan raporları ve kitapları birebir çevirerek Türkçe olarak yayınlamayı 2018 faaliyetleri arasında planlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda benzer amaçlarla faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası dernek, vakıf, enstitü, araştırma merkezi, üniversite, kamu kurumu ve özel şirketlerle işbirlikleri geliştirerek kurumların yerelde açık inovasyon politikalarını geliştirmelerine liderlik etmeyi hedefler.

Etkinlikler

Şu anda bir etkinlik yok

Eğer "Bak şu grup da ilginç şeyler yapıyor" diyorsan info@otuzbeslik.com'a e-mail at, ekleyelim.

Gruplar