Akademi 2.0

Akademi 2.0 yeni çağın öğrenme ihtiyaçlarını, bir öğrenme tasarımcısı olduğu bilinciyle, öğrenenle işbirliği yapılan yaratıcı programlara dönüştürür. Öğreneni ilgi ve ihtiyaç duyduğu konulara maruz bırakacak ve daha fazla öğrenme isteği yaratacak tasarımları, yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kurgular.