Anadolu Müzik Kültürleri Derneği

Geçmişi hatırlayabilmek, yarını hayal edebilmek adına…
Zamanda derin, mekânda yaygın karakteriyle insanlığın en eski müzik miraslarından biri olan Anadolu Coğrafyasına ait müzik kültürünü, Anadolu kavramını var eden tüm kültürlere eşit mesafede durarak araştırmaya, anlamaya ve yarına aktarmaya çalışan Anadolu Müzik Kültürleri Derneği 2017 yılında kurulmuştur. Dernek kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarını, müziği toplumsal hayat içinde aktif ve üretken bir düşünce alanı olarak var edebilme amacı üzerine kurmuştur. Bu anlamda derneğin üye potansiyelini oluşturan akademisyenler, müzisyenler, müzik emekçileri ve müzik düşünürleri, insanlığın ürettiği en büyük iki birikim olarak görülebilecek “sanat” ve “bilim” alanlarının kadim mirasını “sosyal” hayata aktarmayı hedeflerler. Böylelikle, insanlığın “duygu” ve “düşünce” birikimlerinden oluşan “ortak bir hafızanın” Anadolu’nun temsil ettiği “ortak yaşam simgesi” üzerinden insanlığın bugününe ve geleceğine ışık tutabileceğine inanırlar. Söz konusu amaca ulaşabilmek için dernek “Anadolu Müzik Kültürü’nü” merkeze alan pek çok konser, seminer, panel, konferans, atölye çalışması ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmiş, görsel, işitsel ve yazılı ürünler ortaya koymuş; bu vesileyle yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi “insanı ve doğayı” müzik üzerinden bütünleştiren bir anlayışla kucaklamıştır.