AntiKa Kolektif

Gönüllü birliktelik ile bir araya gelmiş, her türlü cinsiyetçiliğe, türcülüğe, homofobiye, transfobiye, milliyetçiliğe, ırkçılığa, militarizme vb ayrımcılıklara karşı örgütlü bir yaşamı savunan, birlikte eylemeyi ve birlikte üretmeyi amaçlayan, alternatif alanları çoğaltmayı, sömürüsüz üretim ve tüketim ilişkilerini geliştirmeyi, her türlü yaratıcılığın peşinde özgür ve bağımsız ilişkileri geliştirmeyi arzulayan, mülkiyet ilişkilerini minimalize etmeye çalışan, dayanışma ve yardımlaşmanın imkanını arayan, başka bir dünya hayalinin peşinde koşan, hayatlarımızı çalan kapitalist ekonomik modellerin karşısına alternatif komünalist üretim modellerini deneyimleyeceğimiz otonomist bir perspektiften hareketle patronsuz ve pezevenksiz bir dünya için, ücretli emek ve işçileşme karşıtı bir arayışın içine girmiş, emeğin ve bireyin özgürlüğünü şiyar edinmiş, şeffaf yatay ilişkiler arayışı içinde olan ve bu arayışı kolektif kafe ile deneyime açmaya çalışan anti otoriter bireyleriz.