Başka Bir Okul Mümkün - İzmir

Başka Bir Okul Mümkün Derneği; çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi ve ilk okulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürmektedir. Bu amaçla BBOM Derneği belli ilke ve değerler ekseninde: Alternatif Eğitim–Demokratik Yönetim–Ekolojik Duruş–Özgün Finansman üzerine kurulu BBOM Eğitim Modelini geliştirmektedir; Farklı illerde BBOM Eğitim Modelini uygulayan BBOM ana ve ilk okullarının açılmasına destek vermektedir; BBOM Eğitim yaklaşımının yaygınlaşması için faaliyetler yürütmektedir.