Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP)

 

  Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu aşağıdaki maddeler halinde ifade edilen çalışmaları, gönüllülük esasına dayalı bireyler aracılığıyla, yatay hiyerarşik yapıda, konularla ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmek ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.