Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Derneğin amacı; bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir.