DEÜ Quidditch Topluluğu

DEÜ Quidditch Topluluğu, Kasım 2016 da DEÜ Fantezi ve Bilim Kurgu Oyunları Topluluğunun altında kurulmuş, Haziran 2017 itibariyle DEÜ Quidditch Topluluğu olarak resmileşmiş bir grup yeni spor dallarına hevesli ve fantastik dünya sever kişiler tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan bir oluşumdur. Topluluğumuz her yaş, her renk ve her kimlikten insanın fiziksel, duygusal ve sosyal olarak etkin bir hayata sahip olmasına rehberlik edecek, yenilikçi ve katılımcı bir örgütlenme yapısı ile süpürge üzerinde oynanan spor oyunlarını oynamak, bu spor dalları ile ilgilenen insanları bir araya getirebilecek etkinlikler düzenlemek ve spor dallarında kültürel çeşitlilik için altyapı oluşturmak amacını güder. Pek çok spor dalında süregelen cinsiyet ayrımı üzerine kurulu yapıya alternatif oluşturmayı amaçlayan topluluğumuz, bütün bireylerin kimlik ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak aynı sahada eşit koşullarda oyun oynamasını teşvik eder. Quidditch oynamak, oyunun bilinirliğini arttırmak ve yaygınlaştırmak, Quidditch takımları için rekabetçi yarışma ortamı sunmak ve bu sporla ilgilenen bireyleri bir araya getirmek için etkinlikler düzenler.