Did. Handmade Things

did. bir grup arkeolog tarafından, sanatın antik çağdaki işlevi temel alınarak oluşturulmuş bir tasarım grubudur. Sanatın ise nasıl doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Resim, heykel, barınak, dokuma gibi etkinlikler sanat olarak kabul edildiğinde, sanatın ve sanatçının bulunmadığı hiçbir toplum olmadığı görülür.Buna verilebilecek en iyi örnek geçmişte yapılmış muazzam mimari yapılardır. Ne var ki, dünyada, belirli amaçla dikilmemiş tek bir mimari yapı bile bulunmamaktadır. Bu yapıları tapınma yeri, eğlence yeri veya konut olarak kullanan kimseler, onları özellikle ise yararlılık ölçülerine göre değerlendirir. Hazırlanan seriler, bir işleve sahip olması için tote bagler, tobacco caseler ve diğer birçok ürünle bir araya getirilerek hazırlanır. Tasarımlara ek olarak verilen arkeolojik bilgiler ışığında amaç, topluma kültürel mirasın önemini hatırlatmak ve kültürel mirasın korunması için öneriler sunmaktır. Bireyin, içinde yaşadığı toplumun, ait olduğu coğrafyanın / mekanın / kentin geçmişini bilme, parçası olduğu doğanın anlamına ulaşma arzusu ile açıklanmaya çalışılan “doğal ve kültürel varlıkların korunması” olgusu, yalnız öznel bilincin parçası olarak değil, aynı zamanda bilimsel bilginin nesnesi olarak da anlamlandırılmayı ve anlaşılmayı hak etmektedir.