Documentarist

DOCUMENTARIST, bir grup bağımsız belgeselcinin inisiyatifiyle gerçekleştirilen genç bir etkinliktir. Belgeselin, sosyal bir sorumluluk alanı olduğu kadar sinemasal bir yaratım aracı olduğuna inanan, dünyanın her köşesinde benzer bir kaygıyla hareket eden belgeselcilerin işlerini merak eden ve bu ürünleri Türkiye'deki belgesel meraklılarıyla da paylaşmak isteyen bir grubuz.

Documentarist ekibi, Haziran ayında düzenlenen DOCUMENTARIST Istanbul Belgesel Günleri'nin yanısıra, yan etkinlik olarak Aralık ayında Hangi İnsan Hakları? Film Festivali ile sene içinde yapılan SaturDox Belgesel Buluşmaları'nı da düzenlemektedir.