Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)

EÇEV eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel, çağdaş ve laik eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır. Buradan hareketle EÇEV;

-Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış,
-Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
-Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen,
-Bilimsel düşünen, sorgulayıcı,
-Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık,
-Emeğe saygılı,
-Katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş,
-Edindiği bilgiyi kullanabilen,
-Devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen

İnsanların yetişmesine destek verir ve buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunur.