Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)

EÇEV eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel, çağdaş ve laik eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır. Buradan hareketle EÇEV;

-Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış,
-Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
-Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen,
-Bilimsel düşünen, sorgulayıcı,
-Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık,
-Emeğe saygılı,
-Katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş,
-Edindiği bilgiyi kullanabilen,
-Devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen

İnsanların yetişmesine destek verir ve buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunur.

Etkinlikler

Şu anda bir etkinlik yok

Eğer "Bak şu grup da ilginç şeyler yapıyor" diyorsan info@otuzbeslik.com'a e-mail at, ekleyelim.

Gruplar