Ekoloji Kolektifi

Ekoloji Kolektifi 2004’ten 2010’a dek, GDO’ya Hayır Platformunun kuruluş sürecinde yer aldı ve kampanyalarında sorumluluk üstlendi. Aynı dönemde “Yaşam Bizimdir” isimli bir dergi de yayınlandı. Canavar Balon ve Gıda, Tohum Haktır, GDO’ya Hayır kampanyalarıyla Türkiye’de Biyogüvenlik Kanunu çıkartılması ve bu kanunda GDO’ların üretim ve tüketiminin yasaklanmasını amaçlayan çalışmalar yapan Ekoloji Kolektifi, Tohumculuk Kanununun yaratacağı tehlikeler hakkında raporlar oluşturdu.

2006 yılından itibaren, nükleer santral projelerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, bu projelerin enerji politikaları alanında yaratacağı sorunları tartışan yazılar ve raporlar yayınlandı.

Ekoloji Kolektifinin en uzun soluklu yayıncılık çalışması olan Kolektif Dergi ise 2008 yılından itibaren 18 sayı çıktı.

Sinekoloji Film Festivali kapsamında amatör belgeselcilerin ekoloji ve kent sorunlarına yoğunlaşabilmesi için bir alan yaratıldı ve film festivali çalışmaları 3 yıl boyunca devam ettirildi.

2009 yılında Su Kanunu Tasarısına karşı yürütülen kampanyalar içinde yer alan Ekoloji Kolektifi, bu konuda raporlar ve makaleler ortaya koydu.

2010’da İklim Adaleti Koordinasyonunun oluşum sürecinde yer alan Ekoloji Kolektifi, iklim adaletsizliğine karşı yerel platformlara hukuki destek sundu ve Bu konuda çeşitli bilgi ve belge üretti.

2012 yılında, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” adıyla bilinen Afet Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun üzerinde çalışan sivil kurumlar arasında Ekoloji Kolektifi de vardı; Ekoloji Kolektifi, kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında izleme ve raporlandırma yaparak bu konudaki çalışmalara katkı sundu.

Ekoloji Kolektifi, 2015 yılından itibaren yerel hareketlere ve yurttaşlara verdiği gönüllü hukuki desteğin ekolojik bir yurttaşlaşma olanağına dönüşmesi için Ekolojik Haklar Merkezi çalışmasının hazırlıklarına girişti.

2016 yılındaysa Ekoloji ve Kent Kütüphanesi çalışmaları başladı. Ekoloji Kolektifi koleksiyon temelinde İzmirli hukukçu Noyan Özkan’ın arşivini dijital bir kütüphane olarak yayına hazırladı.

Ufkumuz

Ekoloji Kolektifi, ekolojik bilgi belge üreterek ve bellek oluşturarak, iyi bir yaşamın oluşmasını amaçlar.

Hedefimiz

Ekoloji Kolektifi,

  • Ürettiği bilginin ve oluşturduğu kültürel belleğin üretim ve tüketim ilişkilerini değiştirmesini ve dönüştürmesini amaçlar.
  • Ekolojik bilginin, nitelikli kamusal ve ücretsiz dolaşımını ve yeniden üretilmesini hedefler.
  • Ekolojik bilginin, yurttaşlar tarafından kullanılmasına ve karar alma süreçlerine katılmalarına olanak sağlamasını amaçlar.
  • Ekolojik bilginin, kamu politikalarında kullanılmasını amaçlar.