ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu) Derneği

ETO DERNEĞİ, Türkiye’de ekolojik (=organik, biyolojik) tarımın ek çatı altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, sertifikasyon kuruluşları çalışanları, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuş bir şemsiye organizasyondur.

Günümüze dek ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda seminer, konferans, sempozyum, panel ve eğitim programı düzenlemiş, eğitim materyalleri hazırlamış, böylece kapasite geliştirmeye önemli katkı sağlamış, özellikle hassas alanlarda ekolojik tarımın benimsenmesine yönelik birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş veya proje ortağı olarak görev almış, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla çok sayıda etkinlik ve fuarlara katılmıştır (Şube iletişim bilgilerimiz için www.eto.org).

 

ETO GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU (2016-2019)

 • Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Uygun AKSOY
 • Yönetim Kurulu Başkan Yrd.: Osman ÇETİN
 • Sayman: Tolga USKUÇ
 • Üye: Ayhan SÜMERLİ
 • Üye: Emel Fatma TÜRK ERKAN
 • Üye: Dr. Alev KIR

DERNEĞİMİZİN AMACI

Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak;

Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak;

Üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşlarıyla gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak;

Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek;

Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; kontrol ve sertifikasyon aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak;

Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

FAALİYETLERİMİZ:

 • Eğitim kursları ve çalıştayları,
 • Konferans ve sempozyumlar,
 • Yayınlar,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • Organizasyon hizmetleri,
 • Özel standartlar,
 • Projeler,
 • Organik pazar organizasyonu,
 • Organik ürünlerin tanıtımı,
 • Organik tarımda izin verilen girdilerin listesi (http://www.eto-ogl.com/)
 • Bio123 (www.bio123.net)
 • Bireysel ve kurumsal üyelerden oluşan ulusal ağ,
 • İş ve eleman arama portalı (www.cvyolla.com/ETO)

ÜYELERİMİZ:

 • Üreticiler,
 • Tüketiciler,
 • Akademisyenler,
 • Kamu çalışanları,
 • Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları,
 • Organik tarım firmaları (ihracat, perakende, toptan),
 • Laboratuvarlar,
 • Danışmanlar,
 • Tarımsal girdi firmaları,
 • Ve diğer ilgili alanlar

NEDEN ETO ÜYELİĞİ

1-Bilgilendirme çalışmaları.
Yurtdışı ve yurt içi etkinliklerde açılan stantlarda üyelerimize ve üyelerimiz hakkında bilgi isteyenlere bilgilendirme yapılmaktadır. Derneğimize e-posta, telefon, faks veya diğer yollarla gelen üretici firma ve ürün sorgulamalarında üyelerimiz özel belirtilerek listelenmektedir. Araştırılması istenen konularda araştırma yapılarak öncelikli olarak üyelerimiz bilgilendirilir. Organik tarım sektörümüze ilişkin yasal mevzuat, AB ve diğer ülkelerdeki yasal mevzuatlar ile ilgili gelen sorular için gereken araştırma ve incelemeler yapılarak en kısa zamanda bilgilendirme yapılmaktadır.
2-Duyuru hizmetinden faydalanmak.
Üyelerimiz, gerek organik sektörü gerekse ilgili olabilecek diğer tüm sektörleri ilgilendiren teknik, yasal, kamu veya özel sektöre yönelik çeşitli konularda duyuru, takip ve benzeri bilgilendirme hizmetinden faydalanmaktadır.
3-Organik Tarım Girdi Listesine indirimli katılım.
Derneğimizin organik girdiler konusunda faaliyet gösteren üyelerine sağladığı önemli bir imkan, Türkiye’de ilk ve tek online olarak yayınlanan Organik Girdi Listesi’nde %20 indirimli katılım imkanı (http://www.eto-ogl.com/) 2
4-Organik Literatürü Kütüphanesi hizmetleri.
Organik tarım ile ilgili konularda kaynak oluşturmak amacıyla derneğimiz tarafından oluşturulan ihtisas kütüphanemizden Üyelerimiz copyright kurallarına uymak koşulu ile ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.
5-ETO Akademi  hizmetlerinden yararlanmak.
Üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttırmak ve geliştirmek amacı ile çeşitli konularda eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz. Dernek merkezimizde, çeşitli dönemlerde geniş katılımlı seminer ve eğitimler verilmektedir. Sektörde teknik, yönetim, pazarlama veya diğer amaçlarla gereksinilen konulardaki bu eğitimler; konularında uzman olan eğitimciler veya danışmanlar tarafından Üye firmalara ücretsiz veya çok özel fiyatlarla organize edilmektedir.
6-ETO Üyelerine Özel.
Büyük bir ilgi ile ziyaret edilen www.eto.org.tr adresli web sitemizde kurumsal üyelerimizin logoları ücretsiz olarak yer almaktadır.

Hizmetlerimizle ilgili görüşleriniz ve ETO Üyeliğine başvuru koşulları için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz [email protected]