Friedrich Naumann Foundation

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın belirlemiş olduğu ilkeler içinde en önemlisi liberalizmin vazgeçilmez öğesi olan özgürlüğün teşvik edilmesidir.

Vakıf 1991 yılından beri Türkiye’de faal olup, ofisimiz 2002 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştır. Türkiye, Almanya, NATO ve Avrupa için jeostratejik önem arz eden bir ülke olup coğrafi konumu nedeniyle Kafkasya ile yakın ilişkileri olan bir enerji nakil ülkesidir. Buna ek olarak, Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye katılımı Türkiye’yi birliğin coğrafi sınır komşusu yapmıştır.

Bu nedenle, Vakfın Türkiye’de liberalizmin ilkeleri ve demokrasinin geliştirilmesi gibi konularda yürüttüğü etkinlikler ayrı bir önem kazanmıştır.