Geleceği Paylaş

Geleceği Paylaş, sorumluluğun bireysel olduğu fikrinden hareket ederek, iki sivil toplum gönüllüsü tarafından; alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin, sivil toplum gönüllülerinin bir araya getirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve sivil toplum örgütlerinin, şirketlerin ölçülebilir, sürdürülebilir, inovatif bir geleceğe hazırlanması amacı ile projeler gerçekleştiren ve hali hazırda yürütülen projelere destek olmayı amaçlayan bir sivil insiyatiftir.