Habitat Derneği

Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite artırıcı projeler uygulayan Habitat; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı koymaktadır. Habitat Derneği, yaptığı tüm çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da desteklemektedir.

Habitat Derneği, kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Habitat Derneği’nin ortakları arasında Alisei, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Cisco Network Academy, Coca-Cola Türkiye Experian, C.I.D.I.S., Esbjerg Kommune, Facebook, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM), KIZ SINNOVA, Kreis Offenbach, Kommunales Jobcenter, Microsoft Türkiye, Pro Arbeit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TeknoSA, Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Telekom Grubu, VISA Türkiye ve QNB Finansbank yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UN ECOSOC), OECD/INFE, OECD PCSD, Aflatoun International, Child and Youth Finance International ve DYPALL Network’ün de üyesidir. Ayrıca Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, kent konseyi, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla birlikte Gençlik Kültür Evleri ile TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına da destek vermiştir.