Hayata Destek Derneği

Hayata Destek doğal afet, savaş ve çatışmalardan etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş uluslararası bir yardım kuruluşudur. Hayata Destek, bireylerin ve toplulukların kendileri için daha iyi bir yaşam sağlamalarına destek olmak için onların kapasitelerini güçlendirmeyi, sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ve kültürlerarası anlayışı yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir.