IFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)

İzmir’de yaşayan ve kimileri farklı kurumlarda fotograf kolu biçiminde etkinlik gösteren amatörlerin, 1986 yılında gerçekleştirdikleri ortak bir serginin ardından aldıkları kararla İFOD , “İzmir fotograf ve Sinema amatörleri Derneği” adıyla aynı yılın aralık ayında kuruldu.1989’da ivme kazanan kurumlaşma çabalarıyla da güçlenerek, gerek İzmir’de gerekse yurt içinde değişik yörelerde; bağımsız ya da diğer dernekler ile birlikte bir çok fotoğraf etkinliğinde yer aldı. Ülkemizdeki fotoğraf derneklerinin ortak çalışma gurubunun etkin bir üyesi oldu. Sergi, gösteri, panel vb.etkinliklerle toplumsal kültürün benimsenmesinde üretken bir odak durumuna geldi. Bu arada, yöredeki yerel yönetimlerle, İzmir’deki yerli ve yabancı kültür kurumlarıyla, üniversiteler ile basın, radyo ve televizyon kurumları ile süreklilik içeren ilişkiler kuruldu.Tüm bu devinim içinde, İFOD’un iç dinamiği konusunda sorgulayıcı üyeler 1993 yılındaki genel kurulda aldıkları kararla, fotoğraf sanatında daha ileri bir yapıyı hedef seçti ve adını İZMİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ olarak değiştirdi. Bu değişim, sanatsal anlatım dili olarak fotoğrafı seçen ve paylaşmak isteyen, ortak payda olarak fotoğraf sanatında buluşan, farklı meslek ve toplumsal katmanlardan gelen insanların birlikteliğine anlamlı bir vurgu niteliği de taşıyordu.Bugüne değin oluşan deneyim ve birikimler İFOD’u, sürekli yeni toplumsal buluşmalar arayışına yöneltiyor. İşte, 1994 yılında projelendirilen GELENEKSEL SERGİLER’de böyle bir arayışın ürünüdür.“GELENEKSEL SERGİLER” ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma türü. Yanlızca İFOD üyelerinin yapıtlarından oluşan sergiye, yapıtları, dördü İFOD üyesi olan 5 kişilik seçici kurul seçiyor. Sergi önce İzmir’de açılıyor ve bir yıl boyunca, başta fotoğraf derneklerinin bulunduğu yörelerde yineleniyor. Her yıl, İFOD üyelerinin önerdiği konuların biri o yılın konusu olarak tüm İFOD üyelerinin katılımıyla belirleniyor.Geleneksel sergilerin önemli bir yanı da, seçilen yapıtlardan oluşan bir albümün basılması. Albümün yanı sıra, “GELENEKSEL SERGİLER”in basım ortamına ilişkin bütünlük yapısı da bulunmaktadır.