İki Adam

Demokrasinin Tiyatroda vücut bulmuş hali. İki genç tiyatro düşünürünün başlattığı bir Tiyatro hareketi.