İmece

İmece, kültürümüze işlemiş dayanışma ve birlikte üretme ruhunun en güzel örneğidir aslında. Bizler, birlikte üretme ruhunu odağımıza aldık ve değişim yaratmak isteyenleri imece'de buluşturmaya karar verdik. Bu amaçla, toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek üzere bir araya gelen birey ve kurumları çeşitli kaynaklarla buluşturuyor, yüksek etki odaklı süreçler tasarlıyor ve dönüşümler sunuyoruz. Birlikte üretme ruhunu odakta tutarak yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar benimsiyoruz.

Birlikte düşünüp, birlikte tasarlayıp, birlikte çözmeyi hedefleyen birleştirici yapısıyla imece’de çözüm üreten iş modelleri geliştirebilirsin. Sosyal girişimcilik, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, etki ölçümü, kitlesel fonlama gibi 21. yüzyıla ait yöntem ve modellere dair paylaşılan içerikleri, farklı paydaşlardan derlenen kaynakları inceleyebilirsin. Herkese açık olan etkinliklerimize katılabilir, imece komünitesinin bir parçası olabilirsin.

Fark et, katıl, çözüm üret.