İzmir Amargi

Amargi İzmir olarak Amargi Kadın Akademisi’nin İzmir yerelindeki grubunu oluşturuyoruz. Amargi Kadın Akademisi; erkek egemen toplumsal ilişkiler içinde kendilerini yaratmaya çalışan; felsefi kuramlardan, siyasal teorilere, örgüt yönetim tarzından siyaset algısına, bilgiye yaklaşımdan gündelik hayata, dostluk biçimlerinden aşk ilişkilerine, sanattan dile, giyimden mimariye, hukuk kurallarından ahlaka kadar köklü alışkanlıklar, “olmazsa olmaz” sanılan gelenekler biçiminde süren ataerkilliğe ve onunla iç içe geçmiş iktidar sistemlerine karşı ve alternatif seçenekler için feminist teoriyi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek isteyen kadınların oluşturduğu bir örgütlenmedir. Amargi’de ‘akademi’ kelimesi, var olan akademilerin tersine; yaşamı kucaklamaya, hayatı dönüştürürken öğrenmeye imkan tanıyan bir alan olarak kullanılır. Yaşamak en önemli akademik faaliyettir.