İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi

 

 

İzmir’de faaliyet gösteren 16 tiyatro kurumu İzmir Bağımsız Tiyatro İnisiyatifi çatısı altında birleşti.
İZMİR BAĞIMSIZ TİYATROLAR İNİSİYATİFİ BİLDİRİSİ:
Bizler, bağımsız tiyatrolarız…
Bizler, İzmir’de tiyatro edimiyle varlığını sürdüren, üreten tiyatrolarız.
Yaşadığımız kentin eşitlik, evrensellik esasıyla perdelerini açan sanat üreticileriyiz.

“Buradaydık! Sahnedeydik!” diyebilmek, daha da yazmak, oynamak, tasarlamak için; yüzyıllardır söylenmiş, yazılmış, çizilmiş sanatın içinde: “Tiyatro sahnesini seçmişleriz.” Kentimizin tiyatro belleğinin seyrinde görünebilir olmak, üretmişler olabilmek için, bağımsızlaşanlarız sahnelerimizde…

Öyleyse, insanın tasasına, hüznüne, kahkahasına, hikâyesine ortak bizler, şimdi birbirimizin tiyatrolarının ortaklaşan dertleriyle dayanışmak için yola çıkıyoruz.
“İzmir’de Bağımsız Tiyatrolar Var!” diyoruz.

 

Katılan tiyatrolar:

Bir varmış Bir yokmuş Tiyatro, Günce Sanat Tiyatrosu, Han Tiyatrosu, İzmir Halk Tiyatrosu, New York Sanat Akademi, Oyun Hamuru Tiyatrosu, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu, Roket Yapım, Tiyatro Kalemi, Tiyatro Nienor, Tiyatro Pınarı, Tiyatro Punta, Tiyatro Salt, Tiyatrohane, Tiyatrolog, Toprak Sahne Tiyatrosu