İzmir Down Sendromu Derneği

Down sendromlu Bireylerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve yaşam sorunlarının temelden çözümüne çareler aramak, onların ekonomik ve sosyal güvencelerini sağlamak, hukuki ve mesleki yönden haklarını korumak, yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmaları; doğrudan içinde olan aileler önderliğinde devlet politikalarına katkı yapacak çalışmalarda bulunmak; ailelerin, toplumun bilinçlendirilmesi ve toplumun engellik algısını değiştirebilmesi için, gönüllülük esasına dayanarak projeler uygulamak ve farkındalık etkinlikleri yapmak amacı ile kurulmuştur.