İzmir LGBT

Homofobi, tedavisi mümkün bir hastalıktır. İzmir'de LGBT'lerin sosyal medya iletişim/haberleşme/dayanışma portalı olmadığını farkettik ve böyle bir adım attık! Direnişin önemli bileşenlerinden LGBT'lerin İzmir'de de olduğunu, AKP'ye/Karanlığa/gericiliğe/sermayeye/homofobiye/transfobiye/faşizme karşı direnen LGBT'lerin sosyal iletişim, duyuru, haberleşme kanalıdır. İzmir'in ve Ege Bölgesinin LGBT örgütlenmesinden mahrum kalmasına karşın diyeceğimiz şudur: ÖRGÜTLENİN! facebook.com/izmirLGBT twitter: @izmir_LGBT