İzmir Meslek Fabrikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir’in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası modeli ile istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar gerçekleştiriyor. 
Eğitimler, yerelde kalkındırmayı sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz veriliyor.

Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda seçtikleri branşa göre uygulamalı çalışmalar yapmaktadır. Eğitim programlarının yanı sıra sağlık, aile ve hukuk gibi çeşitli konularda paneller gerçekletirilmektedir. Yıl sonunda ürünlerin sergilendiği, branş tanıtımlarının yapıldığı, çeşitli gösterilerin düzenlendiği bir sergi ve sertifika töreni düzenleniyor.

Kursiyerlerimiz yıl içinde ve yıl sonunda yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Sertifika almaya hak kazanıyor.