İzmir Tiyatro Atölyesi - İztiyat

Hayat Amacımız: 

Hem empati, ifade, iletişim ve yaratıcılık becerilerini artırmak ve farklı bakış açıları kazanmak isteyen katılımcılara, hem de çalışanlarına belirledikleri alanlarda farkındalık, katkı ve değişim sağlanmasını isteyen kurumlara destek olunması; tiyatro sanatına ait bilgilerin aktarılması; klasik tiyatro kültürüne duyarlı ve tiyatro anlayışının geldiği çağdaş yapıyı da içine alan bir yaklaşımın içinde olunması hedeflenmektedir.

Gelecek Hayalimiz:

Bireylerin veya kurumların, tiyatro atölyelerinin kendilerine sağlayacağı ‘gelişim’ ve ‘değişim’ süreçlerinde hem tiyatro sanatını daha yakından tanımaları, hem de kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak. Bu sürecin devamında da, içinde kafe, etkinlik alanı ve kütüphanesi bulunan bir kültür sanat mekanının oluşturulması.

Değerlerimiz:

  • Yaşama saygı
  • Değişime ilgi
  • Gelişime arzu

İlkelerimiz:

Sanat disiplini esastır.

Farklılıklardan öğrenme becerisi geliştirilebilir.

Olumlu yaklaşım ve bakış açısı üretim süreçlerinin temelidir.

İşleyiş:

Hayatın hemen hemen her anında ve her alanına dair 'tiyatro ve...' ilişkisinin kurulması ve paylaşılmasına çalışılır.  Bu noktada ‘atölye’ anlayışının benimsenme nedeni de ortaya çıkar. Atölye işleyişi itibariyle, çağın hızına uygun ve dinamik bir yapıyı barındırmaktadır.

Fiyat politikası belirlenirken "başka kurumlara göre" anlayışı benimsenmez. Bu bağlamda bu emeği veren başka kurumların uyguladığı fiyat politikasına "göre" değil verilen emeğin karşılığı olan ve elbette katılımcıyı da zorlamayacak bir fiyat politikası uygulanır. 

Logodaki, ‘Potansiyelinize Ayna Tutabiliriz’ mottosu çerçevesinde, bir el aynası vardır. Kullanana bağlı olarak göstereceği alanın belirleneceği bu ayna, kadim tiyatro kültürünü de imleyen klasik  bir çizgidedir.

Renklerde ise, klasik tiyatro sahnesinin siyah fonu ile sahnenin önündeki kırmızı perde tercih nedeni olmuştur.

Temel yaklaşım, somut, net ve basitlik üzerinedir.

Ve Çıkış Noktamız:

En iyi bildiğimiz -alan- olduğunu düşündüğümüz  "tiyatro" ilkelerinden ve değerlerinden sapmadan, onun izleğinde yaşamın bütün alanlarını kucaklamak için ve bunu birlikte yapabilmek için bu yoldayız. Çünkü bu yola ilk olarak kendimiz inanıyoruz. Uzmanı olmadığımız başka konulara göz kırpıp "yap-mış" gibi görünmek yerine tiyatronun izleğinde "yap-mak" için yola  çıktık. Çünkü biliyoruz ki birey ilk önce  kendisinin inanmadığı bir alanda karşısındakine bir şey aktaramaz. Tiyatronun yapmacık ve sahicilik konusu ile çok yakından ilgili olduğunu düşündüğümüz bu bakış, İZTİYAT'ın temel çıkış noktasında belirmektedir.