İZTEK İnovasyon Platformu

IZTEK İnovasyon, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin kalkınması için Teknolojik ve İnovatif çalışmalar yapmak üzere oluşturulan bir Platformdur. IZTEK İnovasyon demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Platform olmayı sürdürme vizyon ve misyonuna göre hareket etmektedir.