Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak, yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Dar gelirli kadınların hayat deneyiminden gelen uzmanlıklarına, yoksullukla mücadeledeki yaratıcılıklarına, kendi yaşamlarını ve çevrelerini ayakta tutma güçlerine inanır. Sorunlarını tarif etme ve çözümde sorumluluk alma haklarını kabul eder. Tüm çalışmalarını ve projelerini yoksul kadınların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirir.