Kaos Yayınları

Biz kaosu, kargaşa, düzensizlik, başıbozukluk, insanların birbirlerini boğazladığı bir dehşet durumu olarak tanımlamıyoruz. Kaos; bir mahşer ya da kıyamet belirtisi değil, evrenin doğal düzeni, ruhu ve yaşam çemberidir. Kaos; efendisi olmayan toplumsal eşitlik düzenidir.

Kaos Yayınları; anarşist mücadele geleneğinin Türkiye’de neredeyse hiç bilinmeyen yüz elli yıllık tarihi başta olmak üzere; kadın hareketi, devrimci ekolojik hareket ve tüm diğer özgürlükçü akımların tarihlerini, teorilerini ve mücadele pratiklerini doğru ve titiz bir çeviriyle Türkiyeli okura tanıtmak üzere 1994 yılında kuruldu.