Karşı Bisiklet

Neden Karşı Bisiklet?

Uzun zamandır yaşadığımız şehirde, İzmir’de pedal çeviriyoruz; kimi zaman eğlence,kimi zaman spor, kimi zaman ise doğa ile baş başa olmak için...

Bisiklet sevdasıyla bir araya gelmiş, birbirini tanımayan insanlar olarak en anlamlı kazancımız yeni dostlar edinmek, zenginleşmek oldu.

Yaşadığımız büyük (!) şehrin sorunları dağ gibi, çözümleri ise yok gibiydi. Hepimizin şikayetçi olduğu şehir hayatının bunaltıcı temposu, trafiği, kirli havası, okul ya da iş rutini karşısında çoğumuz çözüm üretecek iradeyi gösteremiyoruz.

İşte bir grup İzmirli bisiklet sevdalısı olarak, her anlamda daha iyi yaşam koşulları için harekete geçtik. ‘Karşı Bisiklet’ adı altında yüreğimizi, sesimizi, gücümüzü birleştirdik.

Peki nelere karşı?

• İnsanoğlu için olduğu kadar pek çok canlı türü için de yaşam koşullarını zorlaştıran hatta türlerin yok olmasına neden olan küresel ısınmaya,

• Yeryüzünü ve gökyüzünü zehirleyen nükleer enerjiye, zehirli gazlara,

• Tüketimi,bireyselliği özendirip bizleri yalnızlaştıran,edilgenleştiren; otomobilli bir yaşama neredeyse mahkum edip trafik keşmekeşinin içine atan kapitalist anlayışa,

• Trajikomik ücretlerle insanları günde 12 saat çalıştırıp, düşün(e)meyen, üret(e)meyen robotlaşmış kalabalıklar yaratan sermayeye,

• Gençleri- yani ülkenin geleceği olan bireyleri- yaratıcılığa kapı açan, kişisel gelişim için gerekli her tür sosyal faaliyetten alıkoyacak ezbere, başarı puanlarına dayalı bir yarış içine sokarak; kişisel yetenekleri, farklılıkları budanmış, yeni hiçbir şey üretmeyen, fikri olmadığı için eleştirmeyen, dolayısıyla özgüvenden
yoksun ve güdülebilir sürülere dönüştüren eğitim (öğütüm) sistemine ve daha sayamadığımız onlarca yanlışa…

Bu farkındalığın sorumluluğu ve çözümün ellerimizde olduğu inancıyla çeviriyoruz pedallarımızı. 1 Mayıs İşçi Bayramı aracılığıyla “ Karşı Bisiklet”in kuruluşunu ilan ediyoruz. Bizimle olmak isteyen herkesi aramıza bekliyor; yaşanılası bir dünya yaratmak için pedal çevirmenin onurunu birlikte yaşamak, eksilen tüm değerleri yerine koyabilmek için çoğalmak istiyoruz.