Koruncuk Vakfı

Koruncuk Vakfı, 1979 yılında “korunma ihtiyacındaki çocuklar”ın topluma kazandırılmasını amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur.
 
1970’li yıllarda dönemin Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin’in önderliğinde bir araya gelen bürokrat ve gönüllüler tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gelen korunma ihtiyacındaki çocuklara destek vermek için devletle işbirliğinde bulunabilecek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu ihtiyacı tespit edilmiş, bunun üzerine 1979 yılında Vakıf kurulmuştur. Vakıf yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da Koruncukköy Bolluca’yı, İzmir Urla'da ise 2019 yılında Koruncukköy Urla'yı hizmete açmıştır.

Koruncukköy Bolluca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü (Bugünkü ismiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı arasında 21.06.1996 tarihinde imzalanan Protokol ile işbirliği içerisinde işletilmektedir.

22.07.2008 ve 14.10.2009 tarihlerinde imzalanan ek protokoller ile işbirliği ve destek kapsamı genişletilmiştir. SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün Çocuk Yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 05.05.2014 tarihli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlük Makamı onayı ile kurum ismi Bolluca Çocuk Evleri Sitesi olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Vakıfa 08.02.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmetleri veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13.maddesi gereği, Koruncukköy Urla'da Ortaokul ve Ortaöğretim düzeyinde Öğrenci Barınma Hizmeti sunma hakkı tanınmıştır.

Vakıfa 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.

2005 yılında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na “korunmaya muhtaç çocuklar konusunda” yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.