Köyde Şenlik Var Projesi - İzmir

 

  Projemizin amacı, ülkemizin köylü halkının temel hakları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, sağlık ve tarım alanında bilinçli üretimi sağlamak amaçlı amaçlı eğitimler vermek, köy halkı ile üniversiteli gençler arasındaki iletişimi güçlendirmek, alanında uzman kişilerin desteği ile çocuklara eğitim konusunda yardımcı olmak, kültür sanat alanında faaliyetler düzenleyerek köylülerin bu konudaki ilgilerini geliştirmektir. Bu amaçla projemizin ulaşmasını istediğimiz hedef;
• Köy halkını hukuk, sağlık, ve tarım alanında bilinçlendirmek.
• Köydeki çocuklara mesleki hedeflerini belirlemede yardımcı olmak.
• Tiyatro, sinema, resim, mini konser gibi etkinliklerle köylü halka kültür ortamı sağlamak.
• Köy okulu içerisinde MEB tarafından uygun görülen kitaplardan oluşan bir kütüphane oluşturmak. 
• Ağaçlandırma ve oyun alanı çalışmaları yapmak. 
• Köy çocukları ile birlikte öğretici oyunlar oynamak. 
• Proje sonucunda, köy halkı ile karşılıklı etkileşimimizi geliştirmek ve köy halkının kültüründen, doğaya saygılı yaşam tarzından edindiğimiz sosyal kazanımları yaşamımıza katmak.