Kültürpark Platformu

Platformun amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Kültürpark Revizyon Projesi'ni Koruma Kurulu'ndan çekmeye ve ortak akıl ile Kültürpark'ın doğal, tarihi, kültürel ve sosyal yapısının, daha sürdürülebilir uygulamalar ile gelecek nesillere taşınabilecek bir yolun mümkün olduğunu kabul etmeye davet etmektir.