Lokall

Lokall, iki ayda bir yayınlanan, İzmir Kent Rehberi görevi güden bir etkinlik ajandasıdır.