Oddnights

Algısı farklı çalışan insanların yolculuğudur elektronik müzik. Dünya işlerine farklı açılardan bakabilen, detayları görüp, çok yönlü değerlendirebilen kişilerin tercihidir. Sadece müzikal değeriyle değil, hayata uygulanabilirliğiyle de az sayıda seçici insanın tüm hayat tarzıdır neredeyse. 
Samimidir, zekicedir ve dolayısıyla biraz da tuhaftır elbette. 
OddNight(s) grubu ve OddNight(s) etkinlikleri, şehirdeki elektronik müzik dinleyicisinin beklentilerini karşılayacak şekilde ortaklaşa fikir alışverişlerini esas alarak tasarlanmıştır. Fikir, öneri ve paylaşımlara daima açıktır. Elektronik müziğin diğer tüm müzik türlerini içinde barındırıyor olması gibi, OddNight(s) grubunun amacı da müzikle ilgili tüm etkileşimleri dilediğimiz gibi tartışabileceğimiz düzeyli bir platform oluşturmak, OddNight(s) etkinliklerinden sizleri haberdar etmek ve stresten uzaklaşıp kendimize samimi birlikteliklerimiz için fırsatlar yaratmak, aynı frekansta olan dostlarımızla bir arada eğlenmektir.