OKUYAY Platformu

Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliğine verdiği hibeyle kurulan OKUYAY Platformu’yla, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz. Hepimizin üzerinde hemfikir olduğu şey; kitap okumanın önemi.

Okuma eylemi, insanı bireysel ve toplumsal yaşamda etkiler, geliştirir. Kendisi için yeni bir dünya kurmasını sağlar. Demokratik ve çağdaş bir toplum yapısı, kendini gerçekleştirmiş “birey”lerle oluşturulabilir. Başka bir söyleyişle okuma kültürü edinmiş birey, düşünme ve eleştirme süreçlerini işlevsel kılan bireydir.

“Okuma kültürü”, Türkiye’de son yıllarda sıkça kullanılmakla birlikte, “okuma alışkanlığı” ile karıştırılmaktadır. Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme, üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir ve okuma alışkanlığının üst basamağı olan “eleştirel okuma yazma becerisi”ni de edinmeyi gerekli kılar. “Okuma kültürü edinme” ise birbirini bütünleyen, ardışık bir süreçtir.

Okuma kültürü, kısaca okumanın alışkanlığa ve eleştirel okuma becerisine dönüşmesiyle erişilen okuma düzeyi, evrensel okuryazarlık tanımlanabilir.

Okuma kültürünün kazanılmasında ailelere, öğretmenlere, kütüphanecilere ve yayıncılara büyük sorumluluk düşmektedir