Psychedelic Art Gallery

PSYCHEDELIC SANAT / PSYCHEDELIC ART İngilizce bir sözcük olan “psychedelic”, Yunanca “ruh” anlamına gelen psyche ve “dışavurmak” anlamına gelen delos sözcüklerinin bileşiminden türemiştir. Psychedelic deneyim, zihnin önceden bilinmeyen yönlerinin algılanmasıyla veya zihnin yaratıcı coşkunluğunun görünürde sıradan zincirlerinden kurtarılmasıyla karakterize edilir. Psikedelik sanat, 1960’larda dünyada duyguların ve deneyimlerin serbest bir şekilde ifade edilmesinin gündeme geldiği dönemde ortaya çıkar. Temellerini başta varlık, varoluş, evren ve ruh ilişkisi gibi konuları inceleyen metafizikten ve fantastik olgulardan alan psikedelik sanat, o güne kadar süregelen katı sanat kurallarına meydan okuyan ve karşı duruş ve kendiliğindenlik ile serbest bırakılan ruhun ifadesi olarak Dadaizm ve Gerçeküstücülükten de oldukça etkilenir . Tüm bunları içinde harmanlayan psikedelik sanat, detay ve simgeleri kullanarak bilinen gerçekliğin ve ifadenin biçimlerini zorlar; düzensiz olgu ve biçim yeteneğine sahip benzer ya da tekrarlardan oluşan geometrik şekiller anlamına gelen fraktal ve kontrast renklerle detay stilizasyonu yöntemleriyle geleneksel motifleri ve simgeleri kullanır. İzleyicilere farklı ve alışılmadık bir görsel algı deneyiminin kapılarını açar. The term "psychedelic" is derived from the Ancient Greek words psyche (soul) and deloun ("to make visible, to reveal), translating to "mind-revealing". A psychedelic experience is characterized by the striking perception of aspects of one's mind previously unknown, or by the creative exuberance of the mind liberated from its ostensibly ordinary fetters. Psychedelic art arises in 1960s when it becomes a current issue to express feelings and experiences freely. Widely influenced by Dadaism and Surrealism challenging long-established strict art rules as an expression of the psyche liberated by an opposing stance and spontaneity, psychedelic art lays its foundations on metaphysical and fantastic phenomena studying such issues as the relationship of existence, being, universe and psyche. Psychedelic art, combining all of these, challenges forms of known reality and expression by using details and signs, and uses conventional motifs and signs in combination with contrasting colours and fractals, similar or repeating geometric shapes bearing irregular phenomena and forms. It provides the audience with an experience opening the doors of a different and unusual perception.