Sanatta Görünürlük Festivali

3. Sanatta Görünürlük Festivali'nin mottosu ''Artizliğin Kime?'' çağdaş sanatın kendi küçük ve özellikle İstanbul merkezli üretim - tüketim ilişkilerinden özgürleşmesi ihtiyacını, iyi ve farklı okumalara açık bir şekilde ifade ediyor. Sanatçılar olarak birbirimizin işlerini görmeye ve paylaşmaya ilişkin ihtiyacımız elbette baki ama artık İstanbul dışına çıkmaya, başka mekanlarda başka olasılıkları deneyimlemeye ve farklı alımlayıcılar üretmeye de ihtiyacımız var. Eserlerin tek bir merkezde toplanması yerine, yerinde izlemek ve paylaşıma açmak, üretildiği coğrafyadan koparmamak ve ilk olarak kendi çevresine sunabilmek; eserin/sanatçının, sanatın merkezine sürüklenmesi yerine merkezi eserin/sanatçının oluşturduğu ve etkisinin kendi merkezinden genleşebildiği bir ortam hazırlayabilmek adına festivalin İstanbul ayağının yanı sıra İzmir’de de filizlenmesine, ve kitlesi ile iletişime geçme çağrısında bulunmasına karar verdik. 
Bu yıl 22 - 30 Nisan arasında İstanbul'da gerçekleşecek festivalimiz, ilk olarak 2 - 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir , bu sene Festivalin İstanbul programında yer alan sanatçılardan çalışmaları sunacak olup, İzmirli sanatçıların da kendi işlerini ve atölye çalışmalarını festival bünyesinde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacaktır.