Seiba Anlatı Merkezi

SEİBA hikâye anlatma sanatının Türkiye'de hatırlanması, çağdaş bir anlatı dilinin yaratılması ve uluslararası sahnede tanıtılması için çalışmalar yürütür.