Tandem

Hakkımızda

 

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür; sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.


Anadolu Kültür’ün vizyonu, kültürel çeşitliliğin çatışma unsuru değil, zenginlik olarak algılandığı, önyargılardan arınmış, farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayalidir. Anadolu Kültür, kültür ve sanatı paylaşarak, yerel inisiyatifleri destekleyerek, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları vurgulayarak, bölgelerarası işbirliklerini güçlendirerek farklı etnik, dinsel, bölgesel gruplar arasında köprüler kurmayı hedefler.

***
Anadolu Kültür vizyon ve misyonu doğrultusunda Türkiye’nin farklı şehirlerinde* aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütüyor:

Anadolu’da Kültür Sanat Diyaloğu
Bu çalışma alanı kapsamında, Anadolu şehirlerinde sergiler, film gösterimleri, performanslar, konserler, söyleşiler ve sanat atölyeleri gibi etkinliklerin yanı sıra; kültürler, kurumlar ve disiplinler arası işbirlikleriyle uzun vadeli kültür sanat projeleri düzenliyoruz.

İstanbul’dan sinema, çağdaş sanat, gösteri sanatları, müzik ve edebiyat etkinliklerini Anadolu şehirleriyle, Anadolu şehirlerinde üretilen kültür ve sanat ürünlerini de diğer şehirlerle buluşturuyoruz. Şehirlerden gelen talepler doğrultusunda katılımcılığı ve yerel işbirliklerini önemseyerek geliştirilen projelerle, kültürel hayatın canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki sanatçılar, kültür ve eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel aktörler arasında iletişimi kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla, farklı şehirler arasında karşılaşma ve yakınlaşmalara olanak sağlayacak kültürel değişim programları yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de birbirinden uzak şehirlerden gençlerle yapılan ortak film ve fotoğraf çalışmalarını, çocuklarla beraber kitap yazma ve çizim atölyelerini, yerel sivil toplum örgütleriyle kadınlar ve gençlere yönelik katılımcı projeleri destekliyoruz.

Kültürel Çeşitlilik ve İnsan Hakları
Bu alandaki çalışmalarla, Anadolu topraklarında binlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliği ve zenginliğinden yola çıkan sanat üretimini destekleyerek kültürel mirası canlı tutmayı ve görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Şehirlerin çok kültürlü yapısını vurgulayan fotoğraf sergileri, Ermeni kültürel mirasını yansıtan performanslar ve etkinlikler, Kürt sinemasını desteklemeye yönelik gösterim ve tartışmalar, çift dilli çocuk kitapları bu alandaki çalışmalarımızdan bazıları.

Kültürel çeşitlilik ve kültürel haklar bu çalışma alanının odak noktasını oluştursa da, program kapsamında insan haklarını bir bütün halinde değerlendiren ve gündeme getiren çalışmalar da yürütüyoruz. İnsan hakları film gösterimleri, insan hakları sergileri, cezaevi çalışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra, Anadolu Kültür çeşitli hak temelli girişimlerin de filizlendiği yer oluyor… 2004’te Anadolu Kültür’de başlayan cezaevi çalışmaları, 2006’da Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği adıyla ayrı bir oluşuma dönüştü. Benzer bir şekilde, ağır insan hakları ihlallerinin belgelenmesi, hukuki mücadele ve savunuculuk alanında dünya örneklerinin paylaşılması için düzenlenen konferanslar ve websitesi çalışması ile başlayan ‘Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözüm Sürecine Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme’ projesi, Kasım 2011’de Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Merkezi adıyla dernekleşti.

Avrupa’yla Kültür Sanat Diyaloğu

Bu çalışma alanında, Türkiye ve Avrupa’daki sanatçılar, kültür sanat aktivistleri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, performanstan çocuklarla sanat atölyelerine, edebiyat çalışmalarından güncel sanat sergilerine ve kültürel miras çalışmalarına kadar farklı alanlarda Avrupa ve Türkiye şehirleri arasında ortak çalışmaları destekleyen projeler yürütüyoruz. Bu projeler arasında ortaklaşa üretilen dergiler, tiyatro oyunları, fotoğraf projeleri ve daha birçok etkinlik bulunuyor.

Bu alandaki çalışmalarla; Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren sanatçıların, kültür sanat kurumlarının ve aktivistlerinin farklı ülkeler ve şehirler hakkında bilgi sahibi olmalarını, deneyim paylaşımlarını, yurtdışında benzer çalışmalar yürüten kurumlarla tanışarak işbirliği geliştirmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Ermenistan’la Kültür Sanat Diyaloğu
Ermenistan’dan sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar ve bağımsız sanatçılarla 2005 yılında başlayan kültürel ve sanatsal işbirliği o tarihten bu yana sürüyor. İki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin güçlenmesini, karşılıklı anlayış ve paylaşımı hedefleyen ortak çalışmalar çerçevesinde aynı coğrafyada yaşayan farklı toplumlar birbirlerine dokunuyor, aralarında köprüler kuruluyor. Türkiye ve Ermenistan’da yaşayan değişik sosyal kesimlerden, değişik meslek ve yaş gruplarından insanlar birbirlerinin gündelik yaşamını görme ve tanışma fırsatı buluyorlar.

Çeşitli temalar etrafında her iki ülkede gerçekleşen konser, sergi, sinema ve edebiyat toplantıları, sanat atölyeleri gibi etkinliklerle ortak platformlar yaratılarak toplumlararası diyalogun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Ermenistan’daki sosyal hayatı, ortak tarihi, kültür ve sanat konularını kapsayan bu çalışmalar sayesinde iki toplumun birbirine yakınlaşmasına yönelik adımlar atılıyor.

***
Anadolu Kültür kurulduğu günden bu yana farklı şehirlerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, üç kültür ve sanat merkezinin kurulmasına destek verdi.

Diyarbakır Sanat Merkezi | DSM | 2002 -
DEPO | 2009 –
Kars Sanat Merkezi | 2005 - 2009

* Anadolu Kültür’ün 2002 yılından beri Türkiye’de çeşitli proje, etkinlik ve araştırmalar kapsamında faaliyette bulunduğu şehirler:

Adana | Afyon | Ankara | Antakya | Antalya | Artvin | Bartın | Batman | Bursa | Çanakkale | Diyarbakır | Edirne | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Hakkari | İstanbul | İzmir | Kars | Kayseri | Konya | Kütahya | Malatya | Mardin | Mersin | Muğla | Muş | Nevşehir | Samsun | Şanlıurfa | Tekirdağ | Trabzon | Tunceli | Şırnak | Van

***
MERKEZLER

 

Anadolu Kültür kurulduğu günden bu yana üç kültür ve sanat merkezinin kurulmasına destek verdi. 2002 yılında Anadolu Kültür’le eş zamanlı olarak hayata geçirilen Diyarbakır Sanat Merkezi ve 2009 yılında İstanbul’da kapılarını açan DEPO halen çalışmalarına devam ediyor. 2005 yılında Kars Belediyesi ortaklığıyla açılan Kars Sanat Merkezi ise Mart 2009 seçimlerinin ertesinde Kars Belediyesi’nin aldığı kararla kapılarını kapattı. (Kars sanat Merkezi ve Kars Çalışmaları için tıklayınız)


Diyarbakır Sanat Merkezi | DSM | 2002
Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM), kültür ve sanatın İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesi amacıyla kurulan Anadolu Kültür’ün ilk adımı. 2002 yılında kurulan DSM, Diyarbakır’daki kültür sanat ortamının canlanmasına katkıda bulunmayı, yerel sanatçıların kültür ve sanat projelerini geliştirebilecekleri bir buluşma mekânı yaratmayı hedefliyordu. DSM sergiler, seminerler, tiyatro ve sinema gösterimleriyle gerek ülkenin batısındaki, gerek farklı ülkelerdeki kültürel birikimin Diyarbakır’la paylaşıldığı, Diyarbakırlıların da yıllardır biriktirdikleri tecrübelerini başka şehirlerdeki insanlarla paylaştıkları bir sahne ve dünyanın çok farklı köşelerinden sanatçıları bir araya getiren, uluslararası ve disiplinlerarası kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirildiği bir atölye oldu. 2007’de daha beşinci yılını kutlamadan “Türkiye’nin kültür hayatına en fazla katkıyı sağlayan adresler” sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

DSM Etkinlikleri

Sergiler
Diyarbakır Sanat Merkezi, kurulduğu 2002 yılından bu yana yalnızca Diyarbakır’da değil, bölgede de yenilik yaratan, sanat dünyasının önde gelen küratör, sanatçı ve sanat kurumlarıyla işbirliği içinde çok sayıda solo ve karma fotoğraf, resim ve çağdaş sanat sergisi gerçekleştirdi. DSM programında öncesinde olduğu gibi 2008-2010 yıllarında da, hem Diyarbakır ve bölgeden sanatçıların son çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan, hem de Türkiye ve ağırlıklı olarak bölgede sanat gündemini belirleyen konuları ve eserleri Diyarbakır’a taşıyan sergiler yer aldı.

Söyleşi ve Paneller
Diyarbakır Sanat Merkezi’nin 2010 yılına kadar sürdürdüğü düzenli ve sürekli programlarının en önemli parçalarından birini oluşturan söyleşiler, Diyarbakır ve Türkiye’nin diğer şehirlerinden, konularında uzman sanatçı, akademisyen ve düşünürleri kültür sanat meraklılarıyla buluşturan bir tartışma zemini işlevi üstlendi. Birbirinden farklı alanlarda yürütülen söyleşiler arasında diğer programlarla ilişkili olarak düzenlenen müzik ve sinema söyleşilerinin yanında, asıl ağırlığı edebiyat ile toplumsal ve kültürel hayat odaklı söyleşiler oluşturdu. Şiir dinletileri ve yazar okumaları olarak iki ana eksende gerçekleşen edebiyat söyleşileri çok sayıda şair ve yazarı eserleriyle birlikte okuyucuyla buluştururken, DSM’nin kültür ve sanatın farklı alanlarındaki diğer programlarına eşlik eden diğer tematik söyleşiler seyircinin en yoğun ilgi gösterdiği buluşmalar arasında yer aldı.

Atölyeler
Diyarbakır Sanat Merkezi’nin düzenli programının önemli parçalarından birini oluşturan atölyeler, konularında uzman sanatçı ve eğitmenleri çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere Diyarbakır’daki farklı gruplarla buluşturan ve sanat üretimine yönelik altyapı geliştirilmesini amaçlayan bir gelişim programı işlevi gördü. Ağırlıklı olarak tiyatro, müzik, edebiyat ve fotoğraf üzerine yürütülen atölyeler, Diyarbakır’da sanatla ilgili gençlerin bilgiye erişim ve yaratıcılık alanını genişletti, ve yerelde sanat üretimini teşvik ederek sanatsal altyapının gelişmesine katkı sağladı.

Film Gösterimleri
Diyarbakır Sanat Merkezi, öncelikli çalışma alanları arasında yer alan sinema konusunda gerçekleştirdiği proje ve işbirliklerinin yanı sıra, hem DSM bünyesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Sinema Kulübü’nün (DSK) kısa film üretimini takip etme olanağı sağlayan, hem de sinema gündemini belirleyen kurmaca ve belgesel filmleri Diyarbakırlı sinemaseverlerle buluşturan gösterimlere ev sahipliği yaptı. 2008’e kadar DSM bünyesinde yer alan, daha sonra ise bağımsız bir işletme olarak yoluna devam eden Avrupa Sineması işbirliğiyle gerçekleşen gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleriyle gerçekleştirilen söyleşiler, filmlerin yaratıcı ekipleriyle tanışma ve tartışma imkânı edinen Diyarbakırlı seyirciden büyük ilgi gördü.

Sahne Gösterileri
Diyarbakır Sanat Merkezi düzenli olarak yürüttüğü sergi, söyleşi ve sinema etkinliklerinin yanı sıra müzik, tiyatro ve performans alanlarında da çeşitli atölyeler, sahne gösterileri ve konserlere aracılık etti, Diyarbakır’da ev sahipliği yaptı. Diyarbakır’daki çeşitli STK ve amatör tiyatro gruplarının desteklenmesi amacıyla drama atölyeleri ve ortak yapımları organize eden DSM, bu vesileyle Diyarbakır’daki amatör oyuncu ve müzik gruplarına da talepleri doğrultusunda yol açıcı bir işlev gördü.

DSM Kulüpleri
DSM bünyesinde ortak ilgi alanları içinde birlikte üreten, tartışan ve etkinlikler düzenleyen Diyarbakırlıları bir araya toplayan üç kulüp bulunuyor: Diyarbakır Sinema Kulübü, Diyarbakır Okuma Kulübü ve Kürtçe Okuma Kulübü.

Diyarbakır Sinema Kulübü, DSM’nin öncülüğüyle 2003 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana düzenli olarak bir araya gelerek, sinemaya ilgi duyan sinemaseverlere yönelik senaryo yazımı, çekim ve kurgu, film okuma üzerine atölyeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda kısa ve uzun metraj film yapımıyla uğraşan ve Diyarbakır Kısa Film Günleri’ni düzenleyen kulüp üyeleri, 2005-2008 yılları arasında DSM bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sineması’nın aylık programlarının oluşturulmasına da katkı sundu. Kulüp, perşembe günleri buluşmaya ve film izleyerek tartışmaya devam ediyor.

Öte yandan, Ocak 2009’da faaliyetlerine başlayan Diyarbakır Okuma Kulübü, haftalık buluşmaları aracılığıyla yazın dünyası üzerine tartışmalar ve edebiyat okumaları gerçekleştirdi. DSM’nin aylık programlarının hazırlanmasına ve edebiyatla ilgili yapılan etkinliklerin gerçekleştirilmesine önerileriyle katkı sunan ve DSM’nin edebiyat üzerine gerçekleştirdiği atölyelere de destek veren kulübe Eylül 2009’da Kürtçe Okuma Kulübü de katıldı. Her iki kulüp de düzenli olarak DSM’de buluşarak okumalar ve tartışmalar yapmaya devam ediyor.

DSM Projeleri
2000’li yılların sonunda Diyarbakır’ın kültür ve sanat hayatı bir dönüşüm geçirmekteydi. Geçen zaman içinde Diyarbakır’da yeni kültür ve sanat merkezleri açılmış ve 2002 yılındaki durumun aksine, Diyarbakırlılar da artık bir dizi kültür ve sanat faaliyeti, panel ve sergi arasından tercih yapar hale gelmişlerdi. Şehirde filizlenen yeni kültür ve sanat merkezleri, DSM’nin aylık programları olan mevcut mekân ve işlevini, Anadolu Kültür’ün yeniden değerlendirmesi gereğini doğurdu. Bu değerlendirme sonucunda 2010 yılı sonu itibariyle Anadolu Kültür, geçen sekiz yıl içinde Diyarbakır’da edindiği deneyim ve ilişkiler ağını, bu süreç içinde DSM’nin organik bir parçası haline gelen çalışma grupları ve şehirdeki diğer kültür sanat inisiyatifleriyle daha yakın çalışarak uzun soluklu ve çarpan etkileri yüksek projeler geliştirmek için kullanacağı bir alana odaklanmaya karar verdi. Diyarbakır ve DSM’nin gelişimi ve değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen bu yeni modelle, DSM’nin nicelik olarak daha az ancak uluslararası boyutu ve yerel etkileri itibariyle daha büyük etkinlik ve projeler üretmesi, yerel çalışma gruplarının desteklenmesi ve uzun soluklu ortak çalışmalar üretmenin ön plana çıkartılması öngörüldü. Bu doğrultuda DSM, 2010 yılından itibaren aylık kültür ve sanat programları düzenlemeyi bıraktı. 2002 yılından beri etkinliklerine ev sahipliği yapan Diyar Galeria İş Merkezi’ndeki mekânından taşınan DSM, Aralık 2010’dan beri bir koordinasyon merkezi olarak Diyarbakır’daki yeni ofisinde projeler ve etkinlikler düzenleyerek çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Sanat Merkezi websitesi için tıklayınız

DEPO | 2009

Anadolu Kültür tarafından 2009 yılında kurulan Depo, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma platformudur. Türkiye'de Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile bölgesel işbirliği yapmaya odaklanan ilk inisiyatiftir. Bu coğrafyadaki sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri üzerine yoğunlaşan Depo'da sergiler ve gösterimlerden oluşan sanatsal programın yanı sıra konferanslar, atölye çalışmaları, konuşma ve paneller düzenlenmekte ve Red Thread adlı bir e-dergi yayınlanmaktadır. Depo, bölgesel projelerin başlatıldığı ve gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle bölgeden sanatçılara, küratörlere, kültür alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere ve entelektüellere birbirleriyle ilişkiye geçmek, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefler.

Depo, İstanbul'un Tophane semtinde dört katlı eski bir bina olan Tütün Deposu'nda faaliyet göstermektedir. 1950'lere kadar tütün deposu olarak kullanılan bina, 2005 yılında gerçekleşen 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nden itibaren zaman zaman sergi ve proje alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında binanın özelliklerine müdahale etmeden yapılan yenileme çalışmasının ardından Haziran ayında Depo ekibi burada çalışmaya başlamış ve Depo'nun ilk sergisi 2009 Ocak ayında açılmıştır. Tütün Deposu'nun hemen yanında yer alan ek bina da 2009 yılında yapılan yenileme çalışmalarının ardından film gösterimleri, mahalleden çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapmıştır. 2012 Şubat ayından itibaren ek binaya bağımsız bir radyo istasyonu olan Açık Radyo gelmiştir. Film gösterimleri ve çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ise ana binada yapılmaya devam etmektedir.

Türkiye'nin hızla kurumsallaşan ve ticarileşen güncel sanat ortamında alternatif bir mekân ihtiyacını karşılayan Depo'nun ana hedefi işbirliğine dayalı projelere ev sahipliği yapmaktır. Mekân aynı zamanda gösterim, panel, tartışma, performans ve provalar için farklı gruplara açıktır.

DEPO Etkinlikleri

Sergiler
Depo, Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren sosyal ve politik meselelere odaklanan sergilere ev sahipliği yapar. Sergi programında her yıl ortalama altı büyük grup sergisine ek olarak, daha küçük ve kişisel sergilere de yer verilir. Şimdiye kadar düzenlenen sergilerde irdelenen meselelerden bazıları, sanat ve politika arasındaki ilişki, bölgede zemini milliyetçilik olmayan bir dayanışma kurmakta sanatsal işbirliklerinin rolü, kentsel dönüşüm, insan hakları, azınlık hakları, sosyal travmalar ve bunlarla baş etmede sanatın rolü, barış ve geçmişle yüzleşmedir. Zorunlu göçle büyük şehirlere gelmiş kâğıt toplayıcıların yaşam ve kimlik mücadelesi, Türkiye’de gençliğin halleri ve 1960’lı yılların Türkiyesi ve müzik gibi temalara odaklanan Depo sergileri örnek verilebilir. Her sergi sırasında sanatçıların ve düzenleyicilerin izleyicilerle bir araya geldiği ve konuşma fırsatı bulduğu bir etkinlik düzenlenmektedir.

Tartışmalar
Depo'da düzenlenen tartışmalar sadece kültürel ve akademik alanlardan değil, farklı kuşaklara mensup ve farklı geçmiş deneyimlere sahip insanlar arasında ortaklıklar kurulmasına vesile olmayı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlar. Ara ara çeşitli konularda düzenlenen tartışmaların yanı sıra Depo, 2010 yılında Mürüvvet Türkyılmaz tarafından düzenlenen ‘Açık Masa' adlı aylık tartışma programına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Açık Masa İştirak tartışma programının ilk iki yılında, davet edilen sanatçılar, küratörler, kolektifler, eleştirmenler ve farklı alanlarda çalışan kişiler tarafından yapılan tartışmalarda odaklanılan konulardan bazıları sanatın mutenalaşma süreçlerindeki rolü, sanat eleştirisi, kamusal alanda sanat pratikleri, küratörlük pratiği, sanatta sansür, sanat-sermaye ve sanat-feminizm ilişkisidir.

Gösterimler
Depo'da 2010 yılından beri devam eden SaturDox Belgesel Buluşmaları programında Türkiye'de yeni üretilen belgesellere ve dünya belgesel sinemasının çarpıcı örneklerine yer veriliyor. İki haftada bir Cumartesi akşamları yapılan gösterimlerin ardından belgesellerde ele alınan meselelerle ilgili çalışan aktivist ve akademisyenlerin katıldığı tartışmalar düzenleniyor. Documentarist ile işbirliği içinde hazırlanan SaturDox Belgesel Buluşmaları programında şimdiye kadar dünyada ve özellikle Depo'nun odaklandığı bölgede, insanlığın yaşadığı koşullara tanıklık eden belgeseller izlendi. Saturdox'un, Depo'nun güncel sanat çevresi dışındakilere ulaşma, bölgesel ve ulusal bağlamda politik ve sosyal meselelerle ilgili tartışmaların yapıldığı akademi dışında bir alan açma hedefine önemli bir katkısı oldu. Depo ayrıca sanatçı videoları ve filmlerden oluşan gösterim programlarına da ev sahipliği yapıyor.