Tarkem

  • Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanında yaşayan ve çalışan, bu alanın çekiciliğini belirleyen, kimliğini oluşturan küçük sermaye sahiplerinin projeye dahil edilmelerinin sağlanması
  • Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanının Tarihi, Kültürel, Turistik ve Ticari fonksiyonlarının gelişimine yönelik model yaratılması
  • Tarihi Kemeraltı Bölgesi’nde değer artıran fırsatların yakından izlenmesi
  • Bu alanın dönüşümüne katkı sağlayan/sağlayacak kamu, özel, sivil toplum kesimleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır