TherapiaSophia

TherapiaSophia Hayat ve Bilgelik Köyü’nde, başka türlü bir hayatın, içinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun mümkün olduğunu, belki de içinde bulunduğumuz koşulları değiştirmenin de sandığımız kadar zor ya da imkânsız olmadığını birlikte görmek istiyoruz. TherapiaSophia, hastalıkların tedavi edildiği bir tıbbî terapi merkezi değildir. Burada herkes öğrencidir ve herkes ötekine bir şey öğretir ve ötekinden bir şey öğrenir. Hiçbir hiyerarşi yoktur ve hiç kimse hiç kimseden yukarıda ya da aşağıda değildir. Herkes ancak kendini geçebilir, bir başkasını değil. Öğretmek – öğrenmek, yaşatmak – yaşamak, acıyla yüzleşmek – haz almak isteyen herkes için…