Tiyatro Terminal

Tiyatro Terminal, 2012 yılı Ocak ayında kurulmuştur. Çok sesli bir yapıda örgütlenmeyi temel hedefi olarak görür. Üretimde ortak aklın yaratımını önemser ve emek paylaşımında da birliktelik duygusuyla hareket eder. Tiyatro Terminal, tiyatral anlatım olanaklarının sorgulanmasını, performatif ve disiplinlerarası arayışları öncelik alan bir yapıda ürünler vermeyi amaçlamaktadır. Deneyselliği sadece farklı bir ürün ortaya koyma girişimi olarak değil, uğraşının içerisinde sürekli kendini yenileyebilme ve uyanık kalabilme çabası olarak görür. Gösteri hazırlıkları her seferinde yeniden düşünmeyi ve sorgulamayı yaratabilecek süreçleri içermelidir. Sadece sonucun başarısını değil yaratım sürecinin de iyi olmasını önemser. Çağının sorunlarına duyarlı bir sanat yaratmanın yanında, toplumsal yaşamda da eylemli ve sözü olan bir oluşumun arayışındadır. Özgün metinlerin sahnelenmesinin hem bu topraklara ait hikayelerin anlatılabilmesi açısından hem de yeni yazar ve dillerin ortaya çıkması açısından önemli olduğuna inanır. Uyarlamalar ve kolaj çalışmaları yapılması hedefleri içerisindedir. Günümüz seyircisinin dikkatini yeniden tiyatroya yöneltebilecek yeni dillerin bulunması gerektiği ve bulunabileceği inancını taşımaktadır. Bunun yanında seyicisine nitelikli ve özgün projeler, dikkat çekici gösteriler izletmeyi hedefler.