Urban Ex

 

  Sokak sanatının Türkiye’deki yansımasına bakıldığında, sanatın sokaklara taşma arzusunun ifadesi olan Street Art’ın, Türkiye’de özellikle 1990’lardan itibaren epeyce takipçi edindiği görülür. Ancak, diğer pek çok ülkedeki örneklerde, sokak sanatçıları her yeri –özellikle tarihî çevreleri– oyun alanı ilan ederken, Türkiye’de sanatçıların çalışmaları ve çalışma alanları daha kısıtlıdır. 

Urban Ex, İzmir’de kendini sokakta var eden, geleneksel yöntemler yerine kendi dinamikleri ve dili ile var olan, farklı yaşam stilleri ile sokağı temsil eden birey ve toplulukların kültür, sanat ve performans üretimlerinin sergileneceği, çeşitli atölye, konser, sergi, gösterim, panel ve sahne etkinliklerinden oluşan Altizmir tarafından organize edilen yerel ve uluslararası tüm katılımcılara açık bir festival programıdır. 

İlki gerçekleştirilecek organizasyondaki özgün etkinliklerin, tüm bir yıla yayılarak, çeşitli tarihlerde takipçileri ve meraklıları ile buluşturulması hedeflenmektedir.