XII (Erythrai)

On iki, tarihte insanlığa eşlik eden en değerli sayıdır. Bugün bile bakıldığında on iki sayısının önemini anlamak mümkün. Basitçe örnek vermek gerekirse: Avrupa Birliği bayrağı on iki yıldızdan oluşur. Amerika on iki federal bölgeye ayrılır. Napolyo'nun on iki mareşali bulunur. Hz. İsa'nın on iki havarisi vardır. Musa Kızıldeniz'i yarmak için asasını vurduğunda on iki pınarın çıktığına inanılır. Hz. Ali'nin ise on iki imamı vardır. Daha da geriye gitmek gerekirse, aynı toprakları paylaştığımız Yunanlılar inanış biçimlerini on iki sayısının üstüne kurmuşlardır. Olympos'ta yaşayan on iki tanrıları ve en güçlü kahramanlarından Herakles'e ait on iki önemli görev vardır. Troia Savaşı sırasında Akhilleus'un elinde olan kalkanın üzerinde on iki ayı anlatan on iki bölüm bulunur. Hermetig geleneğin on iki öğretisi vardır. Gökbilimi konusunda oldukça başarılı olan Sümerler on iki gezegenin varlığına inanır. Aslına bakıldığında astrolojide on iki burç, bir yıl on iki ay ve on iki gece, on iki gündüz saatinden oluşur. En derine inildiğinde bütün inanış biçimlerini, bilimsel gerçekleri şekillendiren doğadır ve dünya güneşin etrafındaki evresini tamamladığında yeryüzünden on iki dolunay görünür.