Yaratıcı Liderlik

Yaratıcı Liderlik Programları, Yaratıcı Eğitmen, Oyuncu Ebeveyn, Yaratıcı Liderlik Kampı eğitimleriyle, paylaşımla, oyunla ve sanatla iç içe bir arada büyürken büyüten herkese açık programları kapsar.

Kolaylaştırıcılar;
Esra Debreli Deniz
“Eğitmen, kolaylaştırıcı, hikaye anlatıcısı, performans sanatçısı, yaratıcı süreç tasarımcısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisans tezini Eğitim’de Yaratıcı Drama Uygulamaları üzerine yazmıştır. Farklı okullarda ATL-Öğrenmeye Yaklaşım lideri, yaratıcı drama lideri ve MEB’de kadrolu matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. 2004 yılından beri disiplinler arası projeler üretmekte, ulusal ve uluslararası platformda diğer sanatçılarla ortak çalışmalar ve performanslar yapmaktadır. Partners for Youth Empowerment ve YES! gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmakta, kendi kolaylaştırıcı kimliğini beslerken topluluk oluşturma adına Anadolu Jam ve Anadolu Sanat Jam etkinliklerinin de kolaylaştırıcılığını üstlenmektedir. Yaratıcı Öğretmen dışında “ Yaratıcı Dans”, Vahşinin Işığında”, “ An ve An Yaratıcı Farkındalık”, “Kozmik Dans” adında farklı atölyelerin de yaratıcısı ve uygulayıcısıdır.
http://ezranka.tumblr.com/

Sezin İlbasmış Dindaroğlu
Eğitmen, sivil toplum destekçisi, sanatçı, sosyal girişimci, süreç tasarımcısı bir kolaylaştırıcıdır. Lisans ve yüksek lisansını reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi alanlarda tamamlamıştır, halen Marmara Üniversitesi’nde doktorasına devam etmektedir, tezinde değişim yaratan eğitim modeli ile Freire odaklı çalışmaktadır. Çevre, sürdürülebilirlik, gençlik, iletişim ve topluluk gibi çok farklı alanlarda birbirine paralel işler yürütmektedir. Uluslararası platformda, Partners for Youth Empowerment, YES! ve Climate Reality Project’le çalışmalar yapmaktadır.. Anadolu Sanat Jam, Council gibi farklı gruplarda kolaylaştırıcılık yapmaktadır. Tecrübesi olduğu farklı alanları (değişim yaratma, yaratıcı ifade, sosyal girişimcilik, dans, iklim değişikliği, sosyal etki ölçümü gibi) farklı atölyelerle bir araya getirmektedir.
http://sezinilbasmis.com