Yenibirlider Derneği

Türkiye’nin gelecek nesil liderlik ekolünü oluşturmak amacıyla gençler tarafından, gençler için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.